Volkswijsheid die door een onderzoek aan het Trimbos-instituut in 1998 is ontkracht. Ik vraag mij dan af, hoe dit onderzoek heeft plaatsgevonden? Is er een wetenschappelijk publicatie?

Bier en gezondheid 16/01/2002
Geeft bier na wijn venijn?

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties bekend die deze volkswijsheid onderzoeken. Volgens toxicologen maakt het niets uit of er eerst bier of eerst wijn in de maag terecht komt.Of je last krijgt, hangt alleen af van de hoeveelheid alcohol die je drinkt. Het is wel zo dat de alcohol uit wijn iets sneller opgenomen wordt dan uit bier, omdat in bier iets meer koolhydraten zitten, maar dat heeft geen effect op de uiteindelijke hoeveelheid alcohol en dus ook niet op de gevolgen ervan.

‘Bier na wijn geeft venijn. Wijn na bier geeft plezier’ heeft geen wetenschappelijke, maar een historische achtergrond. In onze contreien werd wijn vroeger gedronken door de gegoede burgerij, terwijl bier een goedkoper product was dat voor veel meer mensen toegankelijk was. Bier was een volksdrank. Wie wijn dronk, stond er financieel doorgaans beter voor dan een bierdrinker. Van mensen die van een rijkere in een minder fortuinlijke toestand verzeild raakten, werd gezegd dat ze noodgedwongen moesten overschakelen van wijn naar bier. Bier na wijn is venijn, doelt op de financiële terugval. Omgekeerd, konden mensen die het financieel beter verging, meer van het leven genieten. Vandaar: wijn op bier is plezier.
Eigenaardig genoeg ontbreekt een Europese overeenstemming. De Duitsers zijn het met ons eens: ‘Wein auf Bier das rat ich dir, Bier auf Wein das lasse sein’, maar de Britten zien het precies omgekeerd: ‘Beer after Wine, and you’ill feel fine, wine after beer and you’ll feel queer’.

Dr M.F.

Bron: http://www.beerandhealth.be/index.php/articles/nl/cid=17/aid=309/  Afbeelding:  De Hangover

Ik ga de proef niet op de som nemen.

Advertenties